SENSEX
NIFTY
GOLD
USD/INR

Weather

21    C
... ...View News by News Source
Mahalaya Amavasya 2022: ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ದಿನ, ಮುಹೂರ್ತ, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಪಿತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು 'ಪಿತೃಗಳು' ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿ

19 Sep 2022 7:00 pm