Updated: 10:21 am Oct 27, 2016
SENSEX
NIFTY
GOLD
USD/INR

Weather

27    C

ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರಮಾನವ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 2015-07-08 00:00:00

ಅಂಧರಿಗೆ ನಾಲಿಗೆಯೇ ಕಣ್ಣಾದರೆ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 2015-07-01 00:00:00

ನೋವು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 2015-07-01 00:00:00

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 2015-07-01 00:00:00

ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಯಂತಹ ರೆಕ್ಕೆ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 2015-06-10 00:00:00

ನರ್ತಿಸುವ ಯಂತ್ರಮಾನವ ಆಲ್ಫಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 2015-05-13 00:00:00

ಅವತರಿಸಿವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇರುವೆ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 2015-04-08 00:00:00

ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಕಿರೊಬೊ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 2015-04-08 00:00:00

ದತ್ತಾಂಶ ಶೇಖರಣೆಯ ಹಾದಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 2015-04-01 00:00:00